Polityka prywatności

z dnia

Polityka prywatności sklepu internetowego www.inkjet24.pl

1. Informacje ogólne

1. Niniejsza polityka prywatności zawiera informacje dla użytkowników sklepu internetowego www.inkjet24.pl o zasadach pozyskiwania, gromadzenia, przetwarzania, zabezpieczenia i wykorzystywania danych osobowych i informacji o użytkownikach sklepu internetowego www.inkjet24.pl. Niniejsza polityka została opracowana w związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia PE i Rady UE  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej „rozporządzeniem RODO”.

2. Operatorem sklepu internetowego www.inkjet24.pl i administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów rozporządzenia RODO jest spółka API.PL Spółka z o.o. z siedzibą w Rąbieniu, 95-070 Aleksandrów Łódzki ,Rąbień ul. Okrężna 37 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000345423, NIP 7322136134, Regon 100807691, kapitał zakładowy 5 000,00 zł.

3. Sklep internetowy www.inkjet24.pl pozyskuje dane i informacje o użytkownikach oraz ich zachowaniach poprzez:

a. dobrowolnie wprowadzone przez użytkownika do formularza rejestracyjnego dane i informacje,

b. poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. "ciasteczek").

c. poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego Comarch Spółka Akcyjna , funkcjonującego pod adresem Aleja Jana Pawła II 39a, 31-864 Kraków

3. Informacje i dane gromadzone w  formularzach

1. Sklep internetowy www.inkjet24.pl zbiera i przetwarza informacje oraz dane osobowe podane dobrowolnie przez Użytkowników sklepu internetowego www.inkjet24.pl takie jak: e-mail, imię, nazwisko, adres, NIP, nr telefonu, nazwę firmy.

2. Dane osobowe pozyskane przez sklep internetowy www.inkjet24.pl w formularzu są udostępniane podmiotom trzecim  uprawnionym do uzyskiwania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a także podmiotom zewnętrznym świadczącym na rzecz API.PL usługi informatyczne, prawne, logistyczne, księgowe.

3. API.PL sp. z o.o. informuje, iż przetwarza dane osobowe Użytkowników sklepu internetowego www.inkjet24.pl w celu podejmowania czynności związanych z zawarciem,i realizacją umów zawartych za pośrednictwem sklepu internetowego www.inkjet24.pl.

4. Użytkownik sklepu internetowego może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez API.PL w celach marketingowych API.PL tj przesyłania informacji o produktach, usługach, przedstawiania propozycji i ofert handlowych, informacji o promocjach, zaproszeń na targi, pokazy i prezentację, a także w celu otrzymywania newslettera, udziału w akcjach mailingowych lub smsowych.

5. API.PL sp. z o.o. informuje, iż w przypadku przetwarzania  danych osobowych przez API.PL Użytkownikowi przysługuje  prawo do:

a. żądania od Administratora dostępu do danych osobowych

b. sprostowania, usunięcia (bycia zapomnianym) lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

c.  sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, w sprzeciw jest uzasadniony przez szczególna sytuację w jakiej znalazł się Użytkownik, a także, gdy dane są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowane w tym celu

d. prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeśli przetwarzane są zgoda Użytkownika, przy czym cofnięcia zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, które dokonano przed cofnięciem zgody

e.  prawie do przeniesienia danych

f. złożenia skargi do organu powołanego do nadzoru (obecnie GIODO)

6. Realizacja uprawnień określonych w punkcie 5 a-e może nastąpić poprzez zalogowanie się Użytkownika  na swoje konto w sklepie www.inkjet24.pl lub w drodze mailowej na adres: lodz@api.pl

7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat od daty realizacji umowy, w przypadku danych na których przetwarzanie wyraził zgodę Użytkownik – do czasu cofnięcia zgody, lub zaprzestania działalność przez API.PL sp z o.o. i jego następców prawnych.

8.. Dane podane w formularzach mogą być przekazane, podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Operator sklepu internetowego inkjet24.pl w tym zakresie współpracuje.

4. Pliki „cookies”.

1. Sklep internetowy inkjet24.pl wykorzystuje pliki „cookies”.

2. Pliki „cookies” (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika sklepu internetowego www.inkjet24.pl i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych sklepu. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem   zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika sklepu internetowego inkjet24.pl pliki „cookies” oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator sklepu internetowego www.inkjet24.pl.

4.Pliki „cookies” nie przechowują żadnych danych osobowych, ani innych informacji pozwalających na indywidualną identyfikację użytkowników sklepu internetowego www.inkjet24.pl.

5. Pliki „cookies” wykorzystywane są w następujących celach:

a. tworzenia statystyk umożliwiających poznanie, w jaki sposób użytkownicy sklepu internetowego  www.inkjet24.pl korzystają ze stron internetowych w celu, ulepszanie struktury i zawartości,

b. utrzymanie sesji użytkownika sklepu internetowego  www.inkjet24.pl (po zalogowaniu), przez co użytkownik sklepu internetowego  www.inkjet24.pl nie musi na każdej podstronie sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła,

c. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności w sieci Google.

6. W ramach sklepu internetowego www.inkjet24.pl stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

7. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownik może dokonać zmiany w tym zakresie, w tym zablokować obsługę plików „cookies”, poprzez zmianę ustawienia przeglądarki. Możliwe jest także ustawienie automatycznego blokowania plików cookies. W celu zarządzania ustawieniami plików „cookies” użytkownik powinien wybrać „pomoc” w menu posiadanej przez użytkownika przeglądarki internetowej.  Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej stosowanej przez użytkownika.

8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika sklepu internetowego www.inkjet24.pl  mogą być wykorzystywane również przez współpracujących z operatorem sklepu internetowego reklamodawców oraz partnerów. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać cele i zasady korzystania z plików cookies przez wskazane powyżej podmioty.

9. Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do użytkownika sklepu internetowego www.inkjet24.pl. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie. Użytkownik może przeglądać i edytować gromadzone prze sieć Google informacje wynikające z plików cookies https://www.google.com/ads/preferences/

5. Logi serwera.

1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania sklepem internetowym inkjet24.pl oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

2.Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

a. czas nadejścia zapytania,

b. czas wysłania odpowiedzi,

c. nazwa stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,

d. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,

e. informacje o przeglądarce użytkownika,

f. informacje o adresie IP.

3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

6. Przechowywanie i udostępnienie danych i informacji.

1. Dane użytkowników sklepu internetowego www.inkjet24.pl są przechowywane przez Comarch Spółka Akcyjna i zabezpieczone hasłem w bazie danych, bez dostępu osób trzecich.

2. Operator sklepu internetowego www.inkjet24.pl ma obowiązek udostępniania gromadzonych przez sklep danych upoważnionym przez przepisy prawa organom,  na podstawie zgłoszonych żądań. Innym podmiotom dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.

7. Postanowienia końcowe

Operator sklepu internetowego www.inkjet24.pl zastrzega sobie możliwość zmiany polityki prywatności bez powiadamiania użytkowników sklepu. Aktualna wersja polityki prywatności jest umieszczona na stronie sklepu www.inkjet24.pl w łatwo dostępnym i widocznym dla użytkownika miejscu.